Osvojení základních znalostí cytologie a obecné histologie , které budou dále rozvíjeny v dalším semestru studiem mikroskopické anatomie a embryologie.

Cílem předmětu je zaměření na mikroskopickou stavbu tkání a orgánů s ohledem na patologické změny. Teoretická část je doplněna o praktické pozorování mikroskopického obrazu a zpracování jednotlivých typů tkání.