Náplní předmětu je oblast mechanických vlastností hybného systému, mechanický pohyb z hlediska vnějších a vnitřních sil, kinematické a dynamické charakteristiky pohybu.

Cvičení navazují na přednášky a jsou zaměřena na ukázky cvičení balančních (využití overballů, velkých míčů, BOSU), cvičení protiodporových (therabandy, činky, medicinbaly) a využití nářadí v terapii pohybem u různých druhů oslabení.

Evidence Based Practice (EBP) neboli praxe založená na důkazech je moderní způsob, jak provádět terapii u pacienta podle nejnovějších výsledků výzkumů. Rozvoj biomedicínských oborů s sebou přináší nutnost orientace ve výsledcích biomedicínských výzkumů.

V rámci komplexního pojetí studia zdravotnických předmětů má léčebná rehabilitace své nezastupitelné místo. Úkolem daného předmětu je poskytnout budoucím záchranářům doplňující informace, kdy jako profesionálové mohou tyto odborné vědomosti z oblasti zdravotnické rehabilitace uplatnit v péči o pacienta.

Předmět navazuje na předmět Odborná angličtina 1 (0IOA1 + 0IAG1). Předmět zaměřený na získání znalostí a dovedností při práci s odbornými texty.

Didaktika TV pro fyzioterapeuty/ergoterapeuty je specifickou formou didaktiky TV, která je přípravným a doplňujícím předmětem především pro léčebnou tělesnou výchovu a sportovní činnost zdravotně postižených.

Předmět Úvod do kinezioterapie - cvičení pro studenty oboru Ergoterapie je specifickou formou didaktiky TV, která je přípravným a doplňujícím předmětem především pro léčebnou tělesnou výchovu a sportovní činnost zdravotně postižených. Úvod do kinezioterapie - cvičení se týká především praktických cvičení v tělocvičně.

Didaktika TV pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty je specifickou formou didaktiky TV, která je přípravným a doplňujícím předmětem především pro léčebnou tělesnou výchovu a sportovní činnost zdravotně postižených.