Didaktika TV pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty je specifickou formou didaktiky TV, která je přípravným a doplňujícím předmětem především pro léčebnou tělesnou výchovu a sportovní činnost zdravotně postižených.

Studijní předmět protetická fyzioterapie je koncipován jako teoreticko-praktický s cílem poskytnout základní informace o protetické fyzioterapii v předamputačním, poamputačním a protetickém období s využitím moderních kineziologicko-terapeutických metodik.

Didaktika TV pro fyzioterapeuty/ergoterapeuty je specifickou formou didaktiky TV, která je přípravným a doplňujícím předmětem především pro léčebnou tělesnou výchovu a sportovní činnost zdravotně postižených.

Teoreticko-praktický předmět zaměřený na získání slovní zásoby a základních dovedností pro práci s odbornými texty ve zdravotnickém prostředí.

Posluchači se seznámí s metodikou a obecnými zásadami pro vypracování bakalářských prací, metodikou postupu při zpracování bakalářské práce, administrativními úkony spojenými se zadáním a odevzdáním práce, povinnými součástmi práce, informačním systémem pro evidenci VŠKP, zpracování souhrnů (abstraktů).