Náplní semináře je komentovaná četba, překlad a základní interpretace vybrané řeči a pasáží zvoleného filozofického Ciceronova spisu. Díla budou zasazena do celkového rámce římské literatury.

V průběhu kurzu je podán teoretický výklad morfologie klasické latiny se zaměřením na jmennou flexi (substantiva, adjektiva, zájmena) a indikativní systém latinského slovesa.

Během dvousemestrálního kurzu se studenti seznámí se základy latinské syntaxe, která je nezbytná pro porozumění latinským textům. Začátek kurzu bude věnován důležitým stavebním prvkům latinské syntaxe - fungování konjunktivu a souslednosti časové.

Ve druhé části kurzu latinské syntaxe navážeme na první část výkladem o větách účinkových, příčinných, přípustkových a podmínkových. Dále bude následovat výklad o větách způsobových a srovnávacích. Až se studenti seznámí se všemi typy vět, přistoupíme k výkladu tzv. druhé závislosti.

Základním studijním materiálem je práce J. Mikulové: Syntax latinských vedlejších vět, Brno 2014.