Odborná praxe 1 je orientována na praktickou zkušenost studujícíúho v oblasti zdravotně-sociální práce, koordinované rehabilitacea dlouhodobé péče. Je realizována v institucích zdravotních a sociálních služeb, ve školských institucích a ve veřejné správě. Jejímcílem je poznat potřeby klientů i samotných institucí.

Kurz seznamuje posluchače se základy filozofie a teoretické etiky (v historické perspektivě a v situaci plurality etických přístupů a teorií v současnosti) v její aplikaci na etickou problematiku sociální práce.