Odborná praxe 1 je orientována na praktickou zkušenost studujícíúho v oblasti zdravotně-sociální práce, koordinované rehabilitacea dlouhodobé péče. Je realizována v institucích zdravotních a sociálních služeb, ve školských institucích a ve veřejné správě. Jejímcílem je poznat potřeby klientů i samotných institucí.