Cílem předmětu je připravit posluchače k analytickému přístupu k hudební kompozici. Porozumění intervalové struktuře tónových systémů umožní bezpečně uchopit danou kompozici z hlediska tonálních jevů.

Cílem předmětu je vybavit studenta znalostmi a dovednostmi potřebnými k orientaci ve formální struktuře skladeb klasicko-romantického repertoáru od dílčích hudebních frází po vyšší formální celky.

The objectives of this course are: to explain the key aesthetic concepts (such as Symbolism, Expressionism, Primitivism etc.); to provide insight into the cultural/social/political context in which such ideas were embedded (with particular focus on the particular climate of capitals such as Vienna, Paris, Prague, and Budapest); and to demonstrate how this conceptual and contextual background helps to understand specific artistic products of the modernist era.