Fyziologie 1 je preklinický experimentální předmět, který klade důraz na samostatnou práci studentů. Jeho cílem je, aby si studenti medicíny osvojili nejen faktické znalosti, ale také logické myšlení a manuální, rétorické a senzorické dovednosti v problematice funkce tělních tekutin a krevních buněk, kardiovaskulární, respirační a exkreční soustavy.

Předmět zahrnuje přednášky a praktická cvičení. Výživa je důležitým faktorem ovlivňujícím správný růst, vývoj a zdravotní stav organismu. Má význam v prevenci civilizačních onemocnění. Nesprávná nebo nedostatečná výživa může usnadnit vznik některých onemocnění.

Předmět je zaměřen na problematiku hodnocení stavu výživy, problematiku výživy populace a populačních skupin zdravých jedinců s ohledem na prevenci a ochranu jejich zdraví. Předmět zahrnuje výživu vztahující se k činnostem podporující zdraví a výživu alternativní.