Fyziologie 2 je preklinický předmět a jeho cílem je, aby studenti medicíny získali nejen faktické znalosti, ale také logické myšlení a manuální, rétorické a senzorické dovednosti v problematice funkce metabolizmu, fungování centrálního a vegetativního nervového systému a endokrinního systému.

Cílem je seznámit studenty se základy potravinářské mikrobiologie a s vybranými aplikacemi poznatků v praktických tématech, aby je dokázali samostatně rozvíjet v prevenci alimentárních nákaz, seznámit s problematikou mikrobiologie potravin a možnostmi stanovení mikroorganismů v potravinách.