Kurz je zpracován jako obecný kurz pro seznámení s možnostmi využití výpočetní techniky pro studenty zdravotnických oborů. Počítačová gramotnost se stává nutností pro každého, kdo chce dnes na trhu práce obstát, a pro studenta je nezbytnou podmínkou ke splnění mnoha studijních povinností. Kurz je zaměřen na uživatelskou práci s nejběžnějšími typy softwarových aplikací, které studenti v průběhu studia od jeho zahájení až po zpracování a prezentaci vysokoškolské kvalifikační práce využijí.

Kurz obsahuje vstupní test a další výukové materiály a úkoly pro práci ve cvičeních.

Obsah výuky v tomto stanoveném období vychází z definovaných postulátů obecné a lékařské mikrobiologie, základních principů genetiky a fyziologie mikrobiálních systémů.

Obsah předmětu orientuje posluchače v základních pravidlech práce s odbornou literaturou, způsobu výběru a zpracování dat obsažených v odborných publikacích a zásadami přípravy vysokoškolské kvalifikační práce.

Kurz obsahuje vstupní test a další výukové materiály a úkoly pro práci ve cvičeních.

Biofyzika je mezioborová disciplína (hraniční obor) zkoumající biologické objekty a problémy fyzikálními metodami. Studenti se seznámí se základy biofyziky, se základní aplikací fyzikálních zákonitostí v živém organismu.

Biofyzika je mezioborová disciplína (hraniční obor) zkoumající biologické objekty a problémy fyzikálními metodami. Studenti se seznámí se základy biofyziky, se základní aplikací fyzikálních zákonitostí v živém organismu.