Cílem předmětu je poukázat na souvislosti mezi psychologií a náboženským prožíváním - ukázat pozitivní vliv víry na osobní pohodu jedince i na možnost destrukce osobnosti člověka při nesprávně uchopeném náboženském prožívání.

Cílem je prohloubit u studentů vědomosti týkající se psychoterapeutických přístupů, podrobněji se seznámit s metodami psychoterapie a získat základní informace o výzkumu psychoterapie. Pozornost bude věnována objasnění indikace, cílů, forem, prostředků a aplikačních oblastí psychoterapie.

Cílem předmětu je porozumět jedněm z nejzajímavějších otázek v psychologii. Mimo jiné tomu: Proč přemýšlíme o sobě jinak než o ostatních? Jak může jeden člověk ovlivnit dynamiku celé skupiny (např. třídy)? Jak se ubránit tlaku druhých a být neposlušný, když je to žádoucí (jak se podle P. Z. stát hrdinou ). Nebo jak jednoduché je propadnout (dočasné) lásce de facto s kýmkoliv.

Cílem je prohloubit u studentů vědomosti týkající se psychoterapeutických přístupů, podrobněji se seznámit s metodami psychoterapie a získat základní informace o výzkumu psychoterapie. Pozornost bude věnována objasnění indikace, cílů, forem, prostředků a aplikačních oblastí psychoterapie.

Cílem je prohloubit u studentů vědomosti týkající se psychoterapeutických přístupů, podrobněji se seznámit s metodami psychoterapie a získat základní informace o výzkumu psychoterapie. Pozornost bude věnována objasnění indikace, cílů, forem, prostředků a aplikačních oblastí psychoterapie.