Řešení experimentálních úloh z elektřiny a magnetismu: měření vlastností reálných zdrojů a rezistorů, měření průběhů elektrického pole,.....

Řešení experimentálních úloh z elektřiny a magnetismu: měření vlastností reálných zdrojů a rezistorů, měření průběhů elektrického pole,.....

Biofyzika je mezioborová disciplína zkoumající biologické objekty a problémy fyzikálními metodami. Cílem předmětu je vysvětlení biofyzikálních principů fyziologických procesů lidského těla na úrovni tkání, a orgánů, pochopení základních fyzikálních dějů, které následně využívají jednotlivé medicínské obory.

Mechanika hmotného bodu, inerciální a neinerciální vztažné soustavy, setrvačné síly. Mechanika soustavy hmotných bodů.....

Řešení experimentálních úloh z elektřiny a magnetismu: měření vlastností reálných zdrojů a rezistorů, měření průběhů elektrického pole,.....

Biofyzika je mezioborová disciplína zkoumající biologické objekty a problémy fyzikálními metodami. Cílem předmětu je vysvětlení biofyzikálních principů fyziologických procesů lidského těla na úrovni tkání, a orgánů, pochopení základních fyzikálních dějů, které následně využívají jednotlivé medicínské obory.