Předmět si klade za cíl přinést studentům základní dovednosti a znalosti, které souvisí s pořizováním a násůedným zpracováním digitáních fotografií.