Cílem semináře je seznámit studenty se zvláštnostmi odborných i autentických žurnalistických textů vztahujících se ke studovanému oboru. Seminář sleduje rovněž cíl vybavit studující potřebnou analytickou a syntetickou metodologií práce s textem a naučit je např. používat takové strategie čtení, které jim pomohou při studiu v překladatelských seminářích.