Cílem předmětu je získat základní informace o právním systému Španělska. Studenti se seznámí s třemi složkami státní moci - zákonodárnou, výkonnou a soudní, jejich orgány, jejím fungováním, vztahy mezi jednotlivými orgány státní moci.
Po absolvování předmětu budou studenti znát i strukturu a nejdůležitější produkty finančního sektoru a pojišťovnictví.