Cílem předmětu je naučit studující etickému tázání a hodnocení v rámci různých etických paradigmat, a to v konkrétních situacích a na praktických příkladech. Studující by měli být schopni orientovat se v současných hojně diskutovaných ožehavých etických tématech.