Cílem předmětu je osvojení znalostí a dovedností etopedické terminologie, problematiky reedukace reedukačního procesu dětí a mládeže, poruch chování a jejich klasifikace, příčin a symptomů, základních otázek delikvence a sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a zařízení rezidenčního charakteru.

Kurz byl vytvořen v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě, registrační číslo projektu: OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.