Cílem předmětu je ukázat na autentickém mluveném i psaném jazykovém diskurzu, jak morfologické tvary přispívají k vyjadřování významových vztahů. Studenti se seznámí se základní terminologií morfologie současné angličtiny na pozadí systémově funkčního a normativně-gramatického přístupu a s teoretickými východisky pro funkční morfologickou analýzu.

Tento kurz věnuje pozornost americkému dramatu od jeho počátků až po současnost. Předmět navazuje na vědomosti, které studenti získali v hodinách americké literatury v rámci bakalářského studijního programu, a dále je rozšiřuje.

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled anglicky psaných písemností.