Cílem předmětu je ukázat na autentickém mluveném i psaném jazykovém diskurzu, jak morfologické tvary přispívají k vyjadřování významových vztahů. Studenti se seznámí se základní terminologií morfologie současné angličtiny na pozadí systémově funkčního a normativně-gramatického přístupu a s teoretickými východisky pro funkční morfologickou analýzu.

Předmět navazuje na podmiňující semináře 1AOK1 a 1AOK2. V tomto předmětu si klade přednáška za cíl seznámit studenty s odbornou terminologií v dalších mikroekonomických a nově i makroekonomických tématech. Součástí semináře je práce s autentickými, odborně zaměřenými texty.

The course introduces students to the essentials of lexicology as the field focusing on the vocabulary as a dynamic system of interrelated units and presents stylistics as one of text linguistic fields; it provides an account of basic terminology of both disciplines.

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled anglicky psaných písemností.

Tento kurz věnuje pozornost americkému dramatu od jeho počátků až po současnost. Předmět navazuje na vědomosti, které studenti získali v hodinách americké literatury v rámci bakalářského studijního programu, a dále je rozšiřuje.

Tento kurz si klade za cíl seznámit studenty s historickým vývojem země, která výrazně ovlivnila a stále ovlivňuje dění na celém světě. V průběhu tohoto kurzu budou studenti seznamováni s dějinami Spojených států amerických od jejich počátku až po současnost. Probírána budou jednotlivá stěžejní období dějin v chronologickém sledu, zvláštní pozornost bude věnována významným událostem a osobnostem.

Anglická gramatika v diskurzu 2 dále rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti anglické gramatiky v oblasti syntaxe. Předmět navazuje na 1GRA1 a předpokládá, že studenti již ovládají základní syntaktické pojmy, jednotky a jejich funkce (fráze, klauze). Studium syntaxe navazuje na systémově funkční přístup k jazyku a diskurzu a cílem je ukázat na autentickém mluveném i psaném materiálu, jak syntaktické tvary přispívají k vyjadřování významových vztahů.

Předmět navazuje na podmiňující předmět 8AOK1. Studenti jsou uvedeni do odborné terminologie v mikroekonomických tématech. Úvod do celého kurzu představuje téma etiky v obchodním světě. Součástí semináře je práce s autentickými, odborně zaměřenými texty. Studenti se seznamují se současnými trendy úspěšného řízení firmy, či s problematikou a terminologií trhu práce.

Kurz se zaměřuje na zobrazení závažných společenských témat v americké literatuře.

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled anglicky psaných písemností.