V předmětu budou studenti seznámeni se současnými poznatky o strukturách nukleových kyselin a jejich funkcích. Pozornost je věnována nekovalentním interakcím nukleových kyselin jak s malými molekulami (látkami vazajícím se do žlábku, interkalátory), tak i s proteiny.