Přednáška posluchači přibližuje problematiku dějin výroby od antiky do poloviny 20. století v souvislosti vývojem ekonomiky s přihlédnutím k českým zemím v evropském, resp. světovém kontextu.