Kurz je povinný pro studenty učitelství pro střední školy a je podmíněn absolvováním didaktiky anglického jazyka 1. Jeho hlavním cílem je připravit frekventanty k úspěšnému zvládnutí souvislé pedagogické praxe.

Cílem přednášek je, aby student získal a rozšířil si znalosti týkající se teoretických základů o procesu učení v obecné rovině, dále o procesu osvojování mateřského a cizího jazyka a také o tom, jak se různé jazykové teorie odrážejí v jednotlivých vyučovacích metodách.