Bakalářské a magisterské práce Mgr. Jordánová Květa