Didaktika dramatické výchovy

Cílem předmětu je připravit budoucí učitelky mateřských škol, aby uměly rozvíjet osobnost dítěte předškolního věku po stránce gnozeologické, emocionální i volní tak, že budou vycházet z prekognic dětí a budou vytvářet základní poznatky o jevech a věcech jejich nejbližšího okolí a kladný vztah dětí k přírodě

Předmět bude navazovat na poznatky pedagogiky, využívat rovněž znalostí posluchačů, které nabyli z oblasti filozofie (antropologie), vývojové psychologie.