Předmět je zaměřen na tematický okruh Lidé a čas. Cílem je také vést studenty k utřídění a prohloubení si poznatků z historie českého státu a těchto poznatků umět využít v didaktickém zpracování vyučovacích hodin. Pro to, aby student mohl připravit kvalitní vyučovací hodinu s historickým, musí mít dobře zvládnuty základy oboru (historie), z nichž učivo v tematickém okruhu Lidé a čas, vychází.