Řešení experimentálních úloh z mechaniky, termiky a molekulové fyziky.

Řešení experimentálních úloh z optiky a z nauky o kmitání a vlnění.

Základní pojmy a rovnice Maxwellovy makroskopické teorie elektromagnetického pole. Klasifikace elektromagnetických polí a jejich vlastnosti. Elektormagnetické vlnění a záření. Základy relativistické elektrodynamiky v Minkovského prostoročase.