Pozornost je věnována diverzitě, anti-bias přístupu, intersekcionalitě a kritickým teoriím v sociální práci.