Cílem předmětu je poukázat na souvislosti mezi psychologií a náboženským prožíváním - ukázat pozitivní vliv víry na osobní pohodu jedince i na možnost destrukce osobnosti člověka při nesprávně uchopeném náboženském prožívání.