Cílem předmětu je reflektovat odbornou praxi studentů realizovanou průběžnou formou ve volitelných organizacích poskytujících sociální služby (Odborná praxe 6), a odbornou praxi studentů realizovanou souvislou formou v předchozím semestru studia (Odborná praxe 5).