Cílem kurzu je seznámit se základními pojmy a teoriemi sociálních deviací (biologickými, psychologickými a sociologickými). Orientovat se v příčinách, projevech, důsledcích a vývojových trendech sociálně deviantního jednání vybraných sociálních skupin.