Cílem předmětu je seznámit studenta/studentku s vybranými koncepty individuální sociální práce a koncentruje se na získání dovedností využitelných při práci s individuálním klientem.