Cílem předmětu je seznámit studenta s vybranými koncepty individuální sociální práce; student se zaměřuje na osvojení využitelných dovedností při práci s individuálními klienty.