Cílem předmětu je rozvíjet u studentů postupy a techniky reflexivity a jejich aplikací a implikací v praxi sociální práce s rodinou, zejména pak v práci s etickými dilematy.