Kurz je úvodem do základních konceptů sociální politiky a její realizace v právu sociálního zabezpečení v ČR. Studující se seznámí s principy, funkcemi a cíli sociální politiky, zorientují se v historické proměně sociální politiky.