Studentky se prostřednictvím modelové situace - zpracování skupinové seminární práce -seznámí s teoriemi a modely v oblasti řízení v sociální práci. Blíže prozkoumají zvládání a řízení vlastní práce, role v týmu a organizaci, rozvoj týmu, multidisciplinární spolupráci a utváření partnerství.