Cílem kurzu je nabídnout studentům orientaci v problematice přípravy a řízení projektů v rámci vybraných programů Evropské Unie v aktuálním programovém období. Seznámit je s jednotlivými sektorovými/operačními programy, možnostmi financování projektů z evropských fondů, zahraničních nadací aj. zahraničních fondů.