Cílem Odborné souvislé praxe 2 je zprostředkování zkušeností se způsoby práce v organizacích sociální práce, včetně metodických a koncepčních činností. Studentům je poskytnuta příležitost konfrontovat získané teoretické znalosti z oblastí řízení organizací služeb sociální práce s jejich činností v praxi.