Cílem souvislé praxe v organizacích sociálních služeb (zdravotnických, školských, sociální péče) je poznat běžnou praxi sociálních pracovníků, ověřit si teoretická východiska sociální práce a získat základní profesní dovednosti.