Cílem průběžné praxe v organizacích sociálních služeb (státních i nestátních) je poznat běžnou praxi sociálních pracovníků pracujících s cílovými skupinami dětí nebo seniorů, dále ověřit si teoretická východiska sociální práce a získat základní profesní dovednosti.