Cílem předmětu je poznat běžnou praxi sociálních pracovníků. Odborná praxe je realizována formou exkurzí do pěti organizací poskytujících sociální služby různým cílovým skupinám sociální práce.