Cílem předmětu je poznat a porozumět roli informačních a komunikačních technologií (dále ICT) v sociální práci, .....