Cílem předmětu je seznámení studenta s legislativou a fungováním veřejného sektoru, se zaměřením na financování a ekonomiku veřejného sektoru. Dále je student seznámen s typologií právnických osob s přihlédnutím k využitelnosti jednotlivých typů při poskytování sociálních služeb, se specifiky smlouvy o poskytování sociální služby a vybranými tématy pracovního práva.