Porozumět základním pojmům sociální práce, seznámit se s koncepty sociální práce, které ovlivnily vývoj sociální práce v ČR.