Jedním z cílů kurzu je informovat studentky a studenty o základních pojmech konceptu sociálního podnikání, jeho vývoji a současné české i zahraniční praxi.