Předmět má za cíl seznámit studující s rolí praktikujícího studenta v sociálních organizacích a s významnými faktory ovlivňujícími realizaci odborné praxe (dodržování mlčenlivosti, bezpečnosti práce aj.).