Cílem souvislé odborné praxe je ověření si teoretických východisek sociální práce, získání a prohloubení profesních dovednosti a podpora profesionálního rozvoje studujících. Důraz je kladen na rozvoj kritického myšlení a analytických kompetencí, především na schopnost analyzovat fungování zařízení z různých aspektů a navrhovat případná doporučení ke zlepšení kvality fungování.