Cílem semináře je reflektovat průběžnou praxi studentek a studentů ve státních i nestátních organizacích sociální práce, které se zaměřují zejména na práci s cílovými skupinami dětí a seniorů.