Cílem semináře je reflektovat souvislou praxi studentek a studentů ve státních i nestátních organizacích sociální práce se zaměřením na metody hodnocení činností v sociální práci.