Cílem kurzu je seznámení s metodami, technikami a pracovními postupy při přípravě a zpracování vysokoškolských písemných prací v průběhu studia a následně práce bakalářské. Důraz je kladen na získání schopnosti orientace v nabídce odborných textů, schopnosti jejich zpracování a relevantního použití.