Cílem semináře je reflektovat souvislou (2SPX2) a průběžnou praxi (2PPX4) studentů na oddělení sociálně právní ochrany dětí. Studenti si stanovují konkrétní a vyhodnotitelné cíle své praxe, v průběhu seminářů konzultují a vyhodnocují plnění svých cílů.